Firmanavn: Engdigegaard
Adresse:     Sønderskovvej 6, 4862 Guldborg
E-mail:        info@engdigegaard.dk
Telefon:      +45 28402183
CVR-nr.:     15528176
Økologisk
aut. nr.:       725517

Engdigegaard har modtaget økologisk arealtilskud.